ÖLAND

Längst västra sidan från norr till
söder sträcker öland på sig med sin
140 km långa kustlinje. Det är som
om Öland vänder ryggen mot
fastlandet och tar sin tillflykt till
Östersjön.Det är ett varierande
landskap från de bördiga markerna
i söder till de karga områdena i norr.
Höjderna på västra sidan och det
platta landskapet i öst.


Södra öland ett världsarv

Området omfattar ca 56 300 hektar
mark och 6000 hektar vattenområden.
Det är en tredjedel av ölands yta
och nästan hela Mörbylånga kommun.
Kyrksocknarna utgörs av:
Vickleby, Resmo, Mörbylånga, Gårdby
Sandby, Stenåsa, Kastlösa, Hulterstad,
Smedby, Segerstad, S Möckleby,
Gräsgård, Ventlinge och Ås.

 

Att köra igenom detta landskap är en upplevelse utan dess like och att försöka sätta sig
in i hur folk levde. Kan tänka mig att i söder levde de på det jorden gav och i norr med fisket och en liten karg jordplätt.
Följer man Ölandsleden i norr från Äleklinta till Byxelkrok så finner man sten och åter sten. Mitt på alvaret där jorden kanske kan vara 5 - 20 cm var det inte stora möjligheter och befolkningen kunde vara glada om de fick en skörd varannat år.
Vintertid då Östersjöns hårda och kalla vindar ven tvärs över ön och bet sig igenom överallt så kunde inte livet vara så lätt.
Mitt på alvaret mellan Skarpa Alby och Eriksöre låg byn Dröstorp. Nu en ödeby från
1700-talet då befolkningen ökade så snabbt att åkerjorden inte räckte till att mätta alla munnar, de som redan hade det sämst ställt och saknade både jord och arbete tvingades att försöka odla på det tunna och magra alvaret.

Back to olandguiden.com